Deaf Chat City

Deaf Chat City Mga rebyu 2021

Ipinagmamalaki ng site ang pagyakap nito at pagiging bukas sa lahat. Kasama rito ang mga heterosexual, gay/lesbian na user, queer, non-binary, at iba pang miyembro ng komunidad ng LGBTQ+. Ang Deaf Chat City ay isang site sa dating kung saan ang mga taong interesado sa Pakikipag-date sa Disabled o may sakit ay maaaring makita ang kanilang hinahanap. Ang lahat ng profile photo na ina-upload ay isasalang sa mano-manong pag-apruba. Nakatutulong ito para maalis ang mga pekeng account at mabawasan ang aktibidad ng panloloko. Bilang resulta, sa Deaf Chat City, makakikita ka ng mga ligtas at beripikadong account. Ang dagdag na security feature ay sinisiguro na ang mga taong nakakasalamuha mo ay totoo. Ang website ay may mabisang disenyo. Ibig sabihin nito ay puwede mo itong gamitin sa smartphone o tablet mo tulad ng kung paano mo ito ginagamit sa computer (ang page ay magbabago para kumasya sa screen ng device mo). Sa ngayon, wala pang application para sa iOS at Android. May opsyon para sa premium subscription. Nagsisimula ito sa $45.09

Function o kung paano gumagana ang Deaf Chat City?

Sa mga ganitong kaso, may "user lock" feature na nagreresolba ng isyu (hindi ka na makatatanggap ng anumang mensahe mula sa user na iyon). Gayunman, kung sakaling ang user ay magpakita ng hindi kanais-nais o malaswang asal, inirerekomenda naming i-report ang user sa mga moderator.

Isang mabuting feature sa Deaf Chat City ang group chat. Isa itong magandang paraan para magkaroon ng ugnayan ang mga tao at makapagbahagi ng impormasyon na tutulong sa kanilang malaman ang parehong mga interes (minsan ay pangkalahatan tulad ng paniniwala sa politika, at minsan ay tiyak tulad ng Zodiac sign). Ang mga kumokonekta sa group chat ay puwedeng magsimula ng sarili nilang pribadong chat sa sandaling makakita sila ng taong nagugustuhan.

Ang pakikipag-usap gamit ang webcam ay lalong naging popular dahil sa pandemya ng COVID-19, at ngayon ay mahalaga nang bahagi ng makabagong pakikipag-date. Mahalaga ang pagkakataong makausap nang live at makita ang mukha ng iyong napiling kapareha. Magkakaroon ka ng mas malinaw na ideya sa taong kinakausap mo, at hindi kailangang magtiis sa pagkadismaya sa maling pag-asa.

Ang chat/messaging ay isang mahalagang feature ng modernong dating sites at mga application. Ang Deaf Chat City ay nag-aalok ng kakayahang mag-imbita o tumanggap ng personal na chat sa isa pang user.

Bukod sa pagdadagdag ng profile picture, puwede ka ring gumawa ng maikling video sa iyong account. Ipakilala ang iyong sarili––sino ka at ano ang hinahanap mo. Puwede mong gamitin ang feature na ito para gawing espesyal ang profile mo. Dahil ang opsyon na ito ay bago pa lang sa mundo ng online dating at hindi laging ginagamit, siguradong mamumukod-tangi ka.

Isang pagsubok ang mapansin. Kaya naman, ang Deaf Chat City ay nag-aalok ng isang paid feature na magbibigay sayo ng priority status sa site. Ilalagay ka sa itaas ng listahan at makikita mo rin ang iba pa na may parehong feature. Isa itong mabuting paraan para mas makita pa at tumaas ang tsansa ng match.

Puwede kang maghanap at magsala ng mga user sa site base sa mga basic criteria

 • Kasarian ng mga user;
 • Edad ng mga user;
 • Mga user lamang na mayroong profile picture;
 • Mga user na kasalukuyang online;

Dagdag pa sa mga nabanggit sa itaas, may mga nakahandang espesyal na criteria, na maaaring gamitin sa paghanap at pagsala ng users.

Mga bentaha

Puwede mong i-block ang napiling mga user.

May feature ng group chat na puwedeng gamitin. Isa itong kapaki-pakinabang na paraan para makilala ang mga user na may parehong interes.

Ang mga user ay may kakayahang gumamit ng webcam chat para sa mata-sa-matang pakikipag-ugnayan.

Puwedeng kang mag-imbita ng user or sumali sa isang pribadong chat.

Puwedeng samantalahin ang gamit ng advance filter at kapasidad ng user search.

Ang site ay may paid membership para bigyan ang mga user ng dagdag na bisibilidad nang sa gayon ay tumaas ang tsansa nila sa pagma-match.

Mayroon kang opsyon na magdagdag ng maikling video sa profile mo. Kasama ng mga litrato, ito ay isang mabuting paraan para maipakilala ng mga user ang kaibhan nila.

Ang email ng mga user ay kinukumpirma para maiwasan ang paggawa ng mga peke o mapagkunwari na account.

Ang mga moderator ay manwal na magbeberipika ng mga litrato para aprubahan ang pagkakagawa ng profile mo. Ito ay dagdag na security feature na pipigil sa mga tao sa paggawa ng mga pekeng account at pagbabahagi ng mga malalaswang larawan.

Ang site ay lubos na gumagana (hindi ka magkakaproblema kung gagamitin ito sa mobile device).

Desbentaha

Ang Deaf Chat City ay walang application na puwedeng i-download para sa iOS.

Ang site ay walang application ngayon na puwedeng i-download para sa Android.

Opsyon para sa Presyo at Paid Membership - Magkano ang presyo ng pagsali? Ang Deaf Chat City ba ay libre?

Ang Deaf Chat City ay nag-aalok ng opsyon para sa trial na paid membership.

Ang trial membership na ito ay awtomatikong nire-renew, kaya kailangan mong magkansela bago matapos ang trial period.

Ang Deaf Chat City ay nag-aalok ng opsyon para sa paid membership.

Ang paid membership na ito ay awtomatikong nire-renew, kaya kailangan mong magkansela bago matapos ang paid period kung ayaw mo nang gamitin ang serbisyong ito.

Ang Deaf Chat City ay walang sistemang coin-based, kung saan nagbabayad ka ng actions, tulad ng pagpapadala ng mensahe o virtual gift sa isa pang user.

Mga opsyon sa trial membership

 • 5 Araw ay nagkakahalaga ng $ 7.30;
 • 1 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 51.19;

Opsyon para sa Paid Membership

 • 1 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 45.09;
 • 1 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 51.19;
 • 3 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 69.45;
 • 12 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 146.14;

Diskuwento at codes ng coupons para sa Deaf Chat City

Sa ngayon ay walang magagamit na codes ng diskuwento at coupons para sa Deaf Chat City.

Pagpaparehistro - Paano magparehistro sa Deaf Chat City?

Ang haba ng form sa pagpaparehistro ay katamtaman lang (mayroong 5-10 na kailangang punan, sa maximum).

Mga Application at Mobile Version

Ang website ay may mabisang disenyo Ibig sabihin ay puwede mo itong gamitin sa smartphone o tablet mo, gaya ng paggamit mo rito sa computer mo (ang page ay magbabago para kumasya sa sukat ng screen ng device mo). Sa kasamaang-palad, sa ngayon ay wala pang application para sa Android o iOS device.

Privacy at anonymity

Ang mga dating site ay karaniwang nahahati sa publiko at pribado. Para sa public dating, ang overview ng lahat ng mga user account ay puwedeng ma-access ninuman. Sa kaibahan, ang private dating ay may mas mataas na antas ng privacy at anonymity dahil ang profile mo ay maa-access lang ng mga rehistradong miyembro (walang ibang makakikita ng profile mo).

Ang mga user na hindi rehistrado ay hindi makikita ang mga impormasyon sa profile mo. Ito ay para maprotektahan ang privacy at para masiguro na tanging ang mga taong gusto mong makasalamuha ang makakikita ng impormasyon mo. Makatutulong ito para mapabuti ang seguridad at maprotektahan ang anonymity ng mga user.

Pagpigil sa mga pekeng profiles at panloloko

Ang pagpaparehistro sa Deaf Chat City ay hihilingan kang ikumpirma ang email address mo. Ito ay pangunahing hakbang ng pag-iingat para maalis ang paggawa ng peke at mapagkunwaring profile. Dahil dito, ang karanasan sa Deaf Chat City ay mas may seguridad, at hahantong sa mas mabuting karanasan sa platform.

Ang litrato mo ay isasailalim sa mano-manong pag-apruba ng isang moderator. Kaya naman, maging maingat sa paggamit ng hindi nararapat at malalaswang content. Ang impormasyon na ito ay makikita ng iba pang rehistradong user. Dahil ang Deaf Chat City ay gustong protektahan ang privacy at anonymity ng mga user, hindi inirerekomenda ang paglalagay ng address o personal na numero sa telepono sa site.

Mga Tuntunin at Kondisyon

Ang dating site na ito ay may Tuntuning maaaring ma-access (makikita mo ang link ng mga ito sa main page). Inirerekomenda namin na basahin itong mabuti bago magparehistro. Kahit na maaaring mahaba ang nilalaman, importante ang maging pamilyar ka sa mga ito.

Impormasyon sa pagkontak

Ang dating site na Deaf Chat City ay pinatatakbo ng Infinite Connections Inc., na rehistrado sa United States. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa kompanya, maaaring gamitin ang sumusunod na detalye:

 • Pangalan ng kompanya: Infinite Connections Inc.;
 • Punong-taggapan ng kompanya: 865 SW 78th Ave STE A100;
 • Postcode at lungsod: 33324 Plantation;
 • Bansa: United States;

Kanselasyon ng membership - Paano ko kakanselahin ang aking paid account sa Deaf Chat City?

Puwede mong ikansela ang account mo online at anumang oras. Sa Deaf Chat City, ang bayad ay awtomatikong umuulit, na ibig sabihin, kailangan mong mano-manong burahiin ang account mo kung ayaw mo nang gamitin ang serbisyo.

Kanselasyon ng Account - Paano ko buburahin ang account ko sa Deaf Chat City?

Ang kanselasyon ng account mo sa Deaf Chat City ay puwede mong gawin nang libre at sa anumang oras. Puwede itong gawin online. Kung hindi mo mahanap ang opsyon para ikansela ang account mo, puwede kang makipag-ugnayan sa customer support, na magpapayo sayo kung paano ito gawin. Ang Deaf Chat City ay nagpapataw ng paid membership, kaya maaaring kailangan mong magkansela ng anumang subscription o paid feature kung magde-deactivate ka o magbubura ng account mo. Bilang karagdagan sa pagkakansela ng account mo, may opsyon ka ring mag-unsubscribe sa mailing list, o sa iba pang notipikasyon, para hindi ka na makatanggap ng dagdag na balita sa Deaf Chat City.

Inilathala ng Deaf Chat City - 11/2/2021
Rating ng Deaf Chat City: 3.4 /

Mga rebyu at karanasan ng user sa Deaf Chat City

Isulat ang opinyon mo sa Deaf Chat City

Subukang maging objective at ilarawan ang tunay na positibo o negatibong karanasan