Dating Begins at 60

Dating Begins at 60 Mga rebyu 2021

Ang Dating Begins at 60 ay isang dating site kung saan kahit sino ay puwedeng maghanap ng kapareha, nang hindi nahihiya o nahuhusgahan. Ang site ay bukas at tinatanggap ang lahat—heterosexuals, gays, lesbians, at iba pang miyembro ng komunidad ng LGBTQ +. Ang Dating Begins at 60 ay isang dating site na para sa mga interesado sa Pakikipag-date sa Senior. Mayroong manwal na proseso ng pag-apruba para sa lahat ng ina-upload na profile photo. Ito ay karagdagang security feature para masiguro na ang mga account ay tunay (hindi mapagkunwari) at para maalis ang mga content na nakabase sa ad, o mga hindi kanais-nais na materyal. Ibig sabihin, mga tunay na tao lamang na gusto ng tunay na pakikipag-ugnayan ang makikita mo rito. Ang halaga para sa premium subscription ay nagsisimula sa $18.11.

Function o kung paano gumagana ang Dating Begins at 60?

Paminsan-minsan, puwedeng sumulat sayo ang mga hindi mo gustong makausap. O di kaya, puwedeng makatanggap ka ng mensahe, na ang karamihan ay hindi mo gusto. Kaya naman ang Dating Begins at 60 ay mayroong "block user" na feature. Kapag ginamit mo ang feature na ito, hindi mo na makikita o mababalitaan pa ang taong iba-block. Isa itong importanteng instrumento, lalo na kung mayroong nagpapadala sayo ng mga hindi kanais-nais, ginugulo ka, o hindi sumusunod sa mga panuntunan ng serbisyo tungkol sa asal. Sa karagdagan, puwede mo ring i-report sa moderator ng site ang sinuman na kumikilos nang hindi kanais-nais.

Nahihirapan ka bang mag-isip ng panimulang sasabihin? Ang pagpapadala ng virtual gift ay isang mabuting paraan para magsimula ng pakikipag-usap at magkaroon ng mabuting impresyon sayo ang match mo.

Dahil lalong pinahirap ng pandemya ng COVID-19 ang personal na pagkikita, ang video web chat ay lalong nagkahalaga sa online dating. Ang Dating Begins at 60 ay pinapayagan kang mag-video chat sa match mo. Dahil dito ay makikita at maririnig mo na ang taong kinakausap mo.

Maliban kung espesipiko kang naghahanap ng long-distance na relasyon, karamihan ay gustong makisalamuha sa mga user na nasa kanilang lugar. Kung ganoon ay importante ang filter option na hahayaan kang kumonekta sa mga tao sa rehiyon mo. Mayroon nito ang Dating Begins at 60, pati na rin ang isang search filter option na base sa ilang criteria.

Ang chat at messaging ay importanteng serbisyo sa online dating, dahil ito ang pinakamadali at pinakanatural na paraan para makapag-usap ang mga tao. Ang Dating Begins at 60 ay pinapayagan kang mag-imbita at tumanggap ng imbitasyon ng chat mula sa ibang user. May iba pang feature ang chat (tulad ng virtual gift at emoji) para sa mas malawak na pagpapakita ng ekspresyon.

Maraming users sa Dating Begins at 60, kaya natural na mahirap ang mapansin. Kung gusto mong mas makita ka ng iba, puwede mong gamitin ang opsyon ng paid priority listing, na magbibigay sayo ng naka-highlight na posisyon at maipapakita rin sayo ang ibang user na nasa priority service. Magandang opsyon ito kung gusto mong mas mapansin at maabot ang mas maraming tao.

Puwede kang maghanap at magsala ng mga user sa site base sa mga basic criteria

 • Kasarian ng mga user;
 • Edad ng mga user;
 • Mga user lamang na mayroong profile picture;
 • Mga user na kasalukuyang online;

Dagdag pa sa mga nabanggit sa itaas, may mga nakahandang espesyal na criteria, na maaaring gamitin sa paghanap at pagsala ng users.

Mga bentaha

Puwede mong i-block ang ilang piling user, kung gusto mo. Hindi ka na nila makokontak.

Puwede kang magpadala ng virtual gift.

Ang mga users ay may opsyon para sa sa webcam chat. Mainam ito para sa biswal na interaksyon na hindi nagagawa ng texting.

Ang local search na filter ay binibigyang-kakayahan ang mga user na hanapin ang mga taong nasa kanilang lokasyon.

Ang mga user ay puwedeng imbitahan ang isa't isa na sumali sa isang pribadong chat. Ang feature na ito ay mahalaga sa pag-uusap-usap sa pagitan ng mga match.

May advanced search filter, at ito ay puwedeng gamitin para lalong mapaliit ang preperensiya ng mga user.

Ang site ay may opsyon sa paid membership para mai-highlight mo ang profile mo at mas makita ka ng iba. Patataasin nito ang tsansa mong makakita ng match.

Ang email ng mga user ay kinukumpirma para maiwasan ang paggawa ng mga peke o mapagkunwari na account.

Ang mga moderator ay manwal na magbeberipika ng mga litrato para aprubahan ang pagkakagawa ng profile mo. Ito ay dagdag na security feature na pipigil sa mga tao sa paggawa ng mga pekeng account at pagbabahagi ng mga malalaswang larawan.

Desbentaha

Ang Dating Begins at 60 ay hindi aktibo, mahirap gamitin ang website sa mobile o tablet.

Ang site ay walang application ngayon na puwedeng i-download para sa iOS.

Ang site ay walang application sa ngayon para sa mga Android device.

Opsyon para sa Presyo at Paid Membership - Magkano ang presyo ng pagsali? Ang Dating Begins at 60 ba ay libre?

Ang Dating Begins at 60 ay hindi nag-aalok ng anumang opsyon para sa trial na paid membership.

Ang Dating Begins at 60 ay nag-aalok ng opsyon para sa paid membership.

Ang paid membership na ito ay awtomatikong nire-renew, kaya kailangan mong magkansela bago matapos ang paid period kung ayaw mo nang gamitin ang serbisyong ito.

Ang Dating Begins at 60 ay walang sistemang coin-based, kung saan nagbabayad ka ng actions, tulad ng pagpapadala ng mensahe o virtual gift sa isa pang user.

Opsyon para sa Paid Membership

 • 1 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 18.11;
 • 1 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 24.29;
 • 3 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 54.65;
 • 6 Buwan ay nagkakahalaga ng $ 87.43;

Diskuwento at codes ng coupons para sa Dating Begins at 60

Sa ngayon ay walang magagamit na codes ng diskuwento at coupons para sa Dating Begins at 60.

Pagpaparehistro - Paano magparehistro sa Dating Begins at 60?

Ang Dating Begins at 60 ay may katamtamang haba ng registration form na mayroong 5-10 na pupunan.

Mga Application at Mobile Version

Itong dating site ay walang pulidong gumaganang web design, kaya mahihirapang gamitin ang mga dating feature nito sa mobile phone o tablet. Sa kasamaang-palad, wala pa itong application para sa Android o iOS device.

Privacy at anonymity

Ang mga dating site ay karaniwang nahahati sa publiko at pribado. Para sa public dating, ang overview ng lahat ng mga user account ay puwedeng ma-access ninuman. Sa kaibahan, ang private dating ay may mas mataas na antas ng privacy at anonymity dahil ang profile mo ay maa-access lang ng mga rehistradong miyembro (walang ibang makakikita ng profile mo).

Ang mga user na hindi rehistrado ay hindi makikita ang mga impormasyon sa profile mo. Ito ay para maprotektahan ang privacy at para masiguro na tanging ang mga taong gusto mong makasalamuha ang makakikita ng impormasyon mo. Makatutulong ito para mapabuti ang seguridad at maprotektahan ang anonymity ng mga user.

Pagpigil sa mga pekeng profiles at panloloko

Ayon sa Terms of Service (ToS), ang site ay gumagamit ng mga moderator o animateur para makontrol ang mga chat. Kaya naman, ang mga user ay hindi magkakaroon ng tunay na karanasan. Ang mga chat na ito ay kadalasan na sa bot o sa moderator na gumagamit ng copy/paste na teksto. Walang opsyon para i-date ang mga moderator o animateur.

Ang pagpaparehistro sa Dating Begins at 60 ay hihilingan kang ikumpirma ang email address mo. Ito ay pangunahing hakbang ng pag-iingat para maalis ang paggawa ng peke at mapagkunwaring profile. Dahil dito, ang karanasan sa Dating Begins at 60 ay mas may seguridad, at hahantong sa mas mabuting karanasan sa platform.

Ang mga litrato ay sumasailalim sa manwal na pag-apruba sa Dating Begins at 60. Ito ay isang mahalagang feature na pumoprotekta sa mga user mula sa pakikisalamuha sa mga peke o mapanlinlang na account. Ang mga naaprubang litrato ay makikita ng lahat ng mga rehistradong user. Kung sa tingin mo ay nakikipag-ugnayan ka sa isang pekeng account, may opsyon kang i-report ang user sa mga moderator. Minsan, ang mga mapanlinlang na profile ay madaling makilala base sa mga litrato.

Mga Tuntunin at Kondisyon

Ang dating site na ito ay may Tuntuning maaaring ma-access (makikita mo ang link ng mga ito sa main page). Inirerekomenda namin na basahin itong mabuti bago magparehistro. Kahit na maaaring mahaba ang nilalaman, importante ang maging pamilyar ka sa mga ito.

Impormasyon sa pagkontak

Ang dating site na Dating Begins at 60 ay pinatatakbo ng Tyche Technologies AG , Dating Factory, na rehistrado sa Switzerland. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa kompanya, maaaring gamitin ang sumusunod na detalye:

 • Pangalan ng kompanya: Tyche Technologies AG , Dating Factory;
 • Punong-taggapan ng kompanya: c/o LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1;
 • Postcode at lungsod: 6300 Zug;
 • Bansa: Switzerland;
 • Contact email: support@datingfactory.com;
 • Contact phone: +41 445 802 054;

Kanselasyon ng membership - Paano ko kakanselahin ang aking paid account sa Dating Begins at 60?

Importanteng malaman kung paano kakanselahin ang paid membership, kung magkakaroon ka nito. Sa Dating Begins at 60, puwede mong kanselahin ang account mo online. Ang pagbabayad ay awtomatikong umuulit, na ibig sabihin ay kailangan mong mano-manong ikansela ang account mo kung nagdesisyon kang ayaw mo nang gamitin ang serbisyo.

Kanselasyon ng Account - Paano ko buburahin ang account ko sa Dating Begins at 60?

Puwede mong ikansela ang profile mo sa Dating Begins at 60 nang libre. Puwede itong gawin online. O kung gusto mo, puwede kang makipag-ugnayan sa user support na magtuturo sayo kung paano burahin ang account mo. Ang Dating Begins at 60 ay nagpapataw ng paid membership, kaya maaaring kailangan mong magkansela ng anumang subscription o paid feature kung magde-deactivate ka o magbubura ng account mo. Kapag nagkansela ka ng account mo, mayroon ka ring opsyon na mag-unsubscribe sa mailing list, para hindi ka na makatanggap ng hindi inaasahang email o balita mula sa Dating Begins at 60.

Inilathala ng Dating Begins at 60 - 9/4/2021
Rating ng Dating Begins at 60: 2.4 /

Mga rebyu at karanasan ng user sa Dating Begins at 60

Isulat ang opinyon mo sa Dating Begins at 60

Subukang maging objective at ilarawan ang tunay na positibo o negatibong karanasan